MİMARİ PROJE

Geniş kullanıcı kitlelerinin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen mimari projelerimizde, işlevsellik, çevresel faktörler ve tüm diğer mimari öğelerin bileşimiyle çözümler üretilir. Küçük veya büyük ölçekli, eğitim, konut, ticari, kültürel, kamusal ve çok fonksiyonlu yapıları kapsamına alan, tasarım, avan ve uygulama projelerini, gerekli olduğu takdirde ihale dosyalarının hazırlanmasını kapsayan hizmetimizdir. Proje sürecine dahil olan tüm diğer disiplinlerle koordinasyon sağlanır.

İÇ MİMARİ PROJE

Mimari proje aşamasındaki yapıların veya varolan binaların iç mekanlarının yenilenmesi, ihtiyaçlara göre fonksiyonun değiştirilmesi ile iç mimari çözümler üretilir. Tasarım, uygulama çalışmaları, kullanıcı özelinde ele alınarak, ofis alanları, ev, otel, alışveriş merkezi, eğitim yapıları, hastane kafe, gibi mekanlarla birlite iç mimari çözüm bekleyen tüm konulara hizmet vermekteyiz. Bu süreçte birlikte çalışılan tüm diğer disiplinlerle koordinasyon sağlanması esastır.

UYGULAMA

İç mimari projeler doğrultusunda, fiyat analizleri yaparak bütçelerin oluşturulması, elektrik, mekanik vb. konularda uzman çözüm ortaklarımızla iyaptığımız inşai uygulamaların tamamını kapsar. Doğru malzeme seçimi, doğru detayların uygulanması, farklı birimlerle ve taşeronlarla koordinasyonun sağlanması uygulama hizmetimizin ayrılmaz parçalarıdır.

PROJE KONTROLLÜK

İnşaatı yapılmakta olan mimari ve iç mimari işlerin, ilgili standartlara, proje ve şartnamelere uygunluğunun şantiye ziyaretleriyle kontrolü, ve raporlandırılmasını içeren hizmetimizdir.

DANIŞMANLIK

İç mimari projenin tasarım aşamasından başlayarak işin bitimine kadar geçen süreçte işverenin menfaatlerini korumaya yönelik yapılan tüm çalışmaları kapsar.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM

Mimari projelerin tasarım aşamasında mekan kalitesinin yanında çevre değerlerine de önem vererek, teknolojiyi ve güncel yenilikleri bu anlamda tasarıma dahil ederek, farklı mühendislik alanlarıyla işbirliği içerisinde enerji korunumlu yapılar yaratmayı hedeflediğimiz hizmetimizdir.

HAKKIMIZDA

2010 yılında Süheda Atılgan ve Zeynep Muluk tarafından kurulan Stüdyometrik, mimarlık ve iç mimarlık konularında, tasarım, projelendirme, danışmanlık, uygulama ve kontrollük hizmetleri vermektedir.

→ Devamı

SON YAZILAR
İLETİŞİM
  • Büyük Hendek Cad. Kule İş Merkezi No: 15/405 34420 Beyoğlu – İstanbul

  • info@studyometrik.com

  • +90 212 2920056

  • +90 212 2930076